old_camera.jpg

Zkratky (nejen na Facebooku)

LOL lot of lough mnoho smíchu
ROFL rolling on the floor laughing válím se smíchy po zemi
OMG oh my god ó můj bože
WTF what the fuck co to sakra…?
RTFM read the fucking manual přečti si sakra návod
BTW by the way mimochodem
IMHO in my humble opinion dle mého skromného názoru
AFAIK as far as I know pokud si vzpomínám
ASAP as soon as possible jakmile to bude možné
PLS please prosím
THX thanx děkuji
PEBKAC problem exists between keyboard and chair problém je mezi klávesnicí a židlí
CUL (C U) see you later (see you) uvidíme se později
FYI for your information pro tvou informaci
OIC oh I see oh, vidím (vím)
WBW with best wishes s přáním všeho nejlepšího
jj jojo
nn nene
njn nojono
z5 zpět
nz není zač
tjn to jo no
mmnt moment
kua ku*va
ntbk notebook